Februar/März 2018, Schneeschuhwanderung Dötra (TI) / Maighels, Fotos P. Jossen

Februar 2018, Skitour Péz Pazzola / Alp Soliva, Fotos D. Oberli, Interlaken

Februar 2018, Schneeschuhwanderung Stagias, Vollmondschneeschuhwanderung, Fotos M. Zuber, Männedorf